درباره باشگاه

به پاس همراهی شما تدابیری اندیشیدیم، تا قدر دان لطف شما باشیم

جمع آوری امتیاز

با خرید هر کدوم از محصولات پانیل میتونید امتیاز کسب کنید .

هر ۵۰ هزار تومن خرید ، ۵ امتیازه که هر ۵ امتیاز معادل ۵ هزار تومنه !

که میتونید توی خرید های بعدی از اون استفاده کنید .

تبدیل امتیاز

امتیاز های مانده در حساب شما با نرخ تبدیل … در خریدهای بعدی به عنوان تخفیف در نظر گرفته می شود.